WEBINARIUM

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
W ENERGETYCE I CIEPŁOWNICTWIE

Wydarzenie planowane/termin w ustaleniach

Formuła online

Udział bezpłatny po rejestracji

ORGANIZATOR

MIEJSCE:

DATA:

GODZINA:

PRELEGENCI:

ON-LINE

WYDARZENIE PLANOWANE

10:00-15:00


PARTNERZY

Krajowe i unijne akty prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa


Bezpieczeństwo sieci biurowych (IT), przemysłowych (OT) oraz Internetu rzeczy (IoT)


Kwalifikacje przedsiębiorstw do operatorów usług kluczowych


Zasady kwalifikacji i identyfikacji systemów IO, OT, IoT


Zarządzanie infrastrukturą, cyberbezpieczeństwem i incydentami


Inwentaryzacja zasobów


Środki i audyty bezpieczeństwa


Ubezpieczenia od cyberataków


Bezpieczeństwo sieci i danych


Edukacja i szkolenie kadr zarządzających oraz pracowników


Kary za nierealizowanie zasad cyberbezpieczeństwa

TEMATYKA WEBINARIUM

9:00-9:10

Szymon Pewiński

redaktor prowadzący miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja"

Powitanie

Jak sprawnie i skutecznie spełnić rekomendacje cyberbezpieczeństwa KPRM dla sektora wod-kan?

9:10-9:30

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa i unijna dyrektywa NIS. Wymogi i wyzwania dla sektora wod-kan

Cyprian Gutkowski
Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Aleksander Kostuch, Paweł Śmigielski

Stormshield

9:30-9:50

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji w programie.

9:50-10:10

Michał Ślósarz

menedżer Dział IT i Automatyki MPWiK S.A we Wrocławiu

Jak zapewnić odpowiednią ochronę w obszarze cyberprzestrzeni? Ludzie, procesy, organizacja


10:10-10:30

Łukasz Kałuziński, Krzysztof Paździora

Net Complex

Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze wodociągowym

10:30-10:50

Monika Bogdał

radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Zarządzanie incydentem cyberbezpieczeństwa – samemu czy z zewnętrznym wsparciem? Praktyczne aspekty realizacji obowiązków przez przedsiębiorstwa wod-kan

10:50-11:10

Wojciech Gębski

manager projektu, Unisoft

Piramida bezpieczeństwa IT według UNISOFT

11:10-11:30

Grzegorz Górka

kierownik działu sprzedaży, Sądeckie Wodociągi

Praca zdalna a bezpieczeństwo cyfrowe w wodociągach

11:30-11:50

Wojciech Wrzesień

menedżer produktów bezpieczeństwa, NASK SA

Cyberbezpieczeństwo w małych wodociągach. Czy bagatelizujemy zagrożenie?

8:45-9:00

PROGRAM*

Rejestracja, logowanie do systemu, informacje techniczne


Webinarium dostępne w formie bezpłatnej po wypełnieniu formularza rejestracyjnego

KONTAKT

Dominik Szymański

ORGANIZACJA

607 669 594

a.piechowiak@abrys.pl

POMOC TECHNICZNA

PROMOCJA I REKLAMA

Anna Piechowiak

Paweł Rosiak

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807